QEMU 0.7.0

Podeli preko

QEMU, jedan od najboljih Open Source Linux (ali i Windows i Mac) emulatora je došao
do još jedne nove verzije sa oznakom 0.7.0. Spisak novosti i poboljšanja
u novoj verziji sledi u nastavku teksta, a još samo da kažem da postoji
i QEMU Accelerated Modul koji (za sada samo na Linux OS-u i za 2.4 i
2.6 kernele) omogu?ava veoma brz rad emulatora (što vam može biti bitno
recimo za emulaciju Windows sistema). Ovaj modul možete besplatno
skinuti ako kliknete
ovde.
Sam emulator možete download-ovati ako kliknete ovde.
Emlulator se izdaje pod uslovima GNU/GPL licence.
Ovaj emulator u novoj
verziji donosi
– bolji transfer BIOSa i autodetekciju HDD geometrije
– ispravku umrežavanja u korisni?kom modu
– nedokumentovanu FPU ops podršku
– Cirrus VGA: podrška za 1280x1024x[8,15,16] modove
– ‘pidfile’ opciju
– podršku za .dmg disk image format
– podršku za keymaps
– podršku za ARM
– dodana heneri?ka 64 bit target podrška
– podrška za x86_64
– inicijalna podrška za APIC
– podrka za MMX/SSE/SSE2/PNI
– podrška za PC paralelni port
– inicijalna podrška za SPARC64
– armv5te podrška za korisni?ki nalog
– podrška za ARM VFP
– ARM “Angel” semihosting syscalls
– podrška u koirsni?kom modu za gdb stub
– Podrška za Sambu 3
– inicijalna podrška za Cocoa
– generi?ka emulacija za FPU
– Podrška za Virtuelni PC read-only disk image

Ina?e, QEMU se nalazi i u Linuxo Live! distribuciji , doduše verzija 0.61