KOffice 1.4 Beta1

Podeli preko

KDE Projekat je danas objavio izlazak KOffice 1.4beta1, prve preview
verzije KOffice 1.4, ?ija finalna verzija treba da se pojavi u junu
mesecu.
KOffice
je integrisani office paket sa ve?im brojem aplikacija od bilo kog
drugog Office paketa. Ova verzija donosi potpuno novu aplikaciju:
program za baze podataka Kexi,
zatim program za editovanje slika Krita kao u upgrade za ve?inu
glavnih KOffice komponenti da bi mogli da koriste
OASIS Open
Document
format, industrijski standrard koji omogu?ava mnogo bolju
saradnju i mogu?nost prebacivanja podataka između razli?itih
aplikacija. Ko želi da testira ovu novu verziju binarne pakete može
skinuti ako kliknete ovde.

Više informacija: zvani?na
najava
i changelog