Izašao PC-BSD 0.6 sa mnogim novinama!!!

Podeli preko

Još nismo uspeli i 0.5 verziju da prou?imo kako treba a razvojni tim PC-BSD nas je opet obradovao ju?e 01.05.2005 kada je realizovao novu verziju PC-BSD-a 0.6. Ova verzija donosi nam dosta novina u odnosu na predhodnu verziju 0.5. Naime tu je Menadžer za instalaciju paketa, zatim program menadžer koji istina još uvek je u beta razvoju ali je uvršte u ovo izdanje PC-BSD, zatim FireFox 1.0.3, zatim najnoviji K3B 0.11.23 i mnogi drugi paketi.

Najbitnije izmene koje su napravljene u odnosu na 0.5 verziju možete videti na ovoj adresi:
http://www.pcbsd.com/changelog.html
Pored toga sa adrese:
možete skinuti sve pakete koji su vam potrebni za rad a koji nisu uklju?eni u ovaj jedan CD.