Intel podržava desktop Linux

Подели преко

Intel je izgleda odlu?io da se i sam aktivnije uklju?i u Linux pri?u.
Od skora je po?eo da uz svoje komponente, koje se posle sklapaju u
drugim kompanijama, isporu?uje komplet softverskih rešenja za lakšu
instalaciju Linux sistema. Ovaj princip je godinama primenjivao i sa
Windows-om. Ovaj software kit ?e sadržati drajvere kao i skripte za
brzu instalaciju softvera

koji se opet proverava zbog kompatibilnosti na nekoliko razli?itih
verzija Linux-a, a program pod imenom Application Version Compliance
Tool  prverava tu kompatibilnost sa Linux-om i Intelovim
hardverom. Za sada se ovi testovi vrše za RedHat , Novell Desktop i Red
Flag Linux. Intel je naro?ito zainteresovan za Azijsko tržište što
svakako ne ?udi ne samo zbog broja ljudi koji obitavaju na tim
podru?jima  ve? zbog uspeha Linux.a pogotovo u Kini i još nekoliko
zemalja.