CentOS dobra zamena za RedHat Enterprise

Подели преко

Prema re?ima kreatora ove distribucije, cAos Fondacije,
„Cilj [CentOS] jeste da is reprodukuje RHEL u formi OpenSource i free
softvera. Dizajniran je za ljude koji imaju potrebu za enterprise
OS bez pla?anja cene setifikata RedHat brand imena.“ I u ve?oj meri je
CentOS to i uspeo. CentOS se instalira dosta brzo (15-tak minuta) i ima
poprili?no dobru detekciju hardvera a ovo se posebno odnosi na SATA
diskove, meÄ‘utim to možda i ne mora posebno da iznenaÄ‘uje jer je CentOS
dobrim delom namanjen i serverskim mašinama. Ina?e, distro je veoma
sli?an Redhat Enterprise-u što svakako nije mana. TakoÄ‘e, CentOS ima
isti sistem za Update-ovanje tako da vrlo lako možete osvežiti sistem a
update server se sam osvežava svakih 24h.Kao server CentOS je sasvim dobra zamena za komercijalni RHEL a nije
zanemarljivo da iza ovog sistema ipask stoji cAos fondacija koja je na
neki na?in garant sigurnosti i dugotrajnosti ove distribucije. Naravno
CentOS nije zamišljen kao serverski ve? i kao desktop sistem. To
postoji nedostatak koji se ogleda u nepostojanju Ofice paketa na
diskovima. Da li je u pitanju greška ili je to namerno u?injeno još mi
nije poznato ali sre?om OpenOffice se lako može doinstairati sa
dodatnog diska ili direktno sa Interneta tako da to na kraju krajeva
nije presudno.

Ovaj sistem preporu?ujemo svakom ko nema novca za licencirani RedHat
Enterprise.
Još jedna zamena za RHEL je White Box koji u principu predstavlja
sli?no kreaciju kao i CentOS

Izvor: NewsForge.com