Javolution – novi Java igra? sve bolji

Подели преко

Novi igra? o?igledno želi da dokaže da je do sada najbolje rešenje pa
je i veoma slikovito prikazao svoje mogu?nosti u odnosu na J2ME, J2SE i
J2EE a to možete i pogledati na http://javolution.org/ . Na ovom
llinku možete pro?itati i Top10 rezloga zašto treba da koristite baš
Javolution. Ono što isti?e ovaj projekat jeste slede?e:

 • Transparetni recycling objekata – bez alociranja memorije, njene
  defragmentacije i skupljanja Ä‘ubreta.
 • Podesiva/nasledna XML
  serializacija/deserializacija
  za bilo koju klasu.
 • Mogu?nost pokretanja programa/biblioteka sa bilo koje platforme
  sa J2ME CLDC 1.1 do nanajnovije J2EE 1.5
 • Manipulacija
  Teksta
  na nekoliko na?ina mnogo bržih od koriš?enja
  java.lang.stringa.
 • Garantovano vreme odziva. Bez internog resize/copy za tabele.
 • Low-level concurrency
  podškat.
 • Najbrža implementacija naj?eš?e koriš?enih interfejsa (npr. FastMap
  za java.util.Map intefejs).
 • Ah, da , besplatna je…

Trenutna verzija je Javolution 2.0.0 a možete je skinuti sa linka
http://javolution.org/javolution-2.0.0-bin.zip (naravno re? je o
binarnoj verziji) a izvorni kod sa linka
http://javolution.org/javolution-2.0.0-src.zip