Стигао је FreeBSD 12.0

Podeli preko

Stigao je FreeBSD 12.0 – ovo je ujedno i prvo stabilno izdanje u 12-oj seriji, a neke od najbitnijih novosti koje donosi novi FreeBSD su:

* OpenSSL je ažuriran na verziju 1.1.1a (LTS).
* Unbound je stigao do verzije 1.8.1, a DANE-TA je sada uključen po default-u.
* OpenSSH je ažuriran na verziju 7.8p1.
* Dodatna podrška za capsicum je dodana u ssh demon.
* Clang, LLVM, LLD, LLDB, compiler-rt i libc++ su ažurirani na verziju 6.0.1.
* vt Terminus BSD konzolni font je takođe ažuriran i to na verziju 4.46.
* bsdinstall alatka sada podržava UEFI+GELI kao opciju za instalaciju.
* VIMAGE kernelova konfiguraciona opcija je sada uključena po default-u.
* NUMA opcija je takođe podrazumevano uključena u amd64 GENERIC i MINIMAL konfiguracijama kernela.
* dodan je netdump drajver, omogućavajući resurs kroz koji kernelovi crash logovi mogu biti prebačeni na udaljeni
računar u slučaju pada sistema.
* vt drajver je novi i sa unapređenim performansama, prikazujući tekst 2-6x brže nego do sada.
* Tu su i razna unapređenja u grafičkoj podršci za aktuelni grafički hardver.
* Podrška za capsicum je uključena po default-u za armv6 i armv7.
* UFS/FFS fajl sistemi su ažurirani radi konsolidacije TRIM/BIO_DELETE komandic, smanjujući read/write zahteve
zahvaljujući manjem broju simultano poslatih TRIM poruka.
* NFS server 4.1 sada uključuje podršku za pNFS server.
* pf filter paketa sada može da se koristi u jail-u preko vnet-a.
* bhyve(8) alatka je ažurirana radi dodavanja emuliranja NVMe uređaja.
* KDE grafičko okruženje je sada ažurirano na verziju 5.12.5.
* i mnogo toga drugog…

Za kompletnu listu novih mogućnosti i poznatim problemima treba posetiti sledeća dva linka:

* https://www.FreeBSD.org/releases/12.0R/relnotes.html
* https://www.FreeBSD.org/releases/12.0R/errata.html

Za više informacija o aktivnostima oko izlaska nove verzije treba pogledati:
* https://www.FreeBSD.org/releng/

Dostupnost

FreeBSD 12.0 je dostupan za amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64, armv6, armv7, and aarch64 arhitekture, odnosno platforme. FreeBSD 12.0 se može instalirati sa butabilnih ISO image fajlova ili preko mreže. Neke od platformi podržavaju instalaciju sa USB memorija.

Preuzimanje

FreeBSD 12.0 se može preuzeti preko https-a sa sledećih linka:

* https://download.freebsd.org/ftp/releases/ISO-IMAGES/12.0/

FreeBSD 12.0 za virtuelne mašine u obliku image fajlova se može preuzeti sa:

* https://download.freebsd.org/ftp/releases/VM-IMAGES/12.0-RELEASE/

Za uputstva kako instalirati FreeBSD ili kako ažurirati postojeću instalaciju na verziju 12 treba posetiti link:

* https://www.FreeBSD.org/releases/12.0R/installation.html

Podrška

Na osnovu diskusije o modelu podrške za FreeBSD, FreeBSD 12 serija će biti podržana najmanje do 30 juna 2020. godine. Za više informacija o zvaničnom obaveštenju koje se tiče o modelu podrške treba pogledati:

* https://www.FreeBSD.org/security/

1 komentar o “Стигао је FreeBSD 12.0”

Komentari su zatvoreni.