Nova verzija HTTP-a neće koristiti TCP protokol

Podeli preko

Eksperimentalni HTTP-over-QUIC protokol će biti preimenovan u HTTP/3 i očekuje se da postane treća zvanična verzija HTTP protokola. Bar tako kažu zvaničnici Internet Engineering Task Force-a (IETF). Naime, radne grupe koje rade na razvoju HTTP-a i QUIC-a su to predložile i izgleda da je predlog nailazi na veliku podršku. Samim tim će ova u osnovu Google-ova eksperimentalna tehnologija po drugi put postati zvanično nova verija HTTP protokola. Pre ovoga, Google SPDY tehnologija je postala osnova HTTP/2 protokola, koji se danas koristi.

HTTP-over-QUIC je u osnovu ponovo napisan HTTP protokol koji koristi Google-ov QUIC umesto TCP (Transmission Control Protocol) kao svoju osnovnu tehnologiju. QUIC je inače skraćenica za “Quick UDP Internet Connections“. To je Google-ov pokušaj da preuredi TCP protokol kao unapređenu tehnologiju koja kombinuje HTTP/2, TCP, UDP, i TLS (za kriptovanje), između mnogih drugih stvari. Google zapravo želi da QUIC postepeno zameni i TCP i UDP kao novi protokol za prebacivae binarnih podataka preko Interneta, i zbog dobrog razloga. Naime, testovi su pokazali da je QUIC i brži i sigurniji jer koristi encrypted-by-default implementaciju i to preko TLS 1.3 protokola.

Ovo je svakako važna vest, jer se tiče svih korisnika WWW-a, tj. Interneta kakvog ga danas poznajemo.