CD Shell: multi-boot CD/DVD

Podeli preko

CD Shell je skriptabilni meni sistem koji omogućava kreiranje interkativnog multi-butabilnog (multi-boot) CD ili DVD diska. On je u stanju da kreira  PC-butabilni  CD/DVD sa kojeg možete birati nekoliko but startera ili kernela kojse nalaze na disku, ili da butujete sa hard diska.

Ovaj program je u osnovu baziran na konceptu koji je osmislio Bart Lagervej (Bart Lagerweij) u svojoj sjajnoj aplikaciji Diskem1x.
CD Shell omogućava sličnu funkcionalnost kao i Diskem1x sa nekoliko putpuno orginalnih opcija, kao što je napredni skirpting jezik, grafika i podrška za miša. Takođe poseduje mogućnost pristupa i rada sa drugim programima kao što su isolinux/memdisk, Ranish Partition
Manager
i Memtest86+.

CD Shell je besplatna aplikacija za ne-komercijalnu upotrebu.
Program i njegov izvorni kod je objavljen pod uslovima NASM licence.

Alternativni programi slični Ranish Partition Manager-u.