Budućnost Gimp-a

Подели преко

U svetlu raznih glasina i interpretacija o budućnosti projekta ljudi koji rade na razvoju Gimp-a su osetili potrebu da razjasne dalje planove za razvoj ove popularne Linux (Windows,Mac) aplikacije za rad sa slikama.

Trenutno GIMP tim radi na finalizaciji nove stabilne verzije 2.8 koja uključuje mnoga unapređenja kao što je grupisanje lejera, unapređena dinamika četkica, jedinstveni alat za transformisanje, opcioni single-window mod i drugo. Trenutno postoje dve velike prepreke za ostvarivanje ovog cilja: nedostatak specifikacije za poslednje promene u korisničkog interfejsu i neispravna podrška za grafičke tablete u GTK+.

large-gimp-2.7-single-window.jpg

Single-window mod – Gimp 2.7

Razvojni tim, koji inače broji svega nekoliko ljudi, je već uloži ogroman napor u promene korisničkog interfejsa i dinamiku četkica, i ceni nastavak podrške projektu, i zato žele da objave v2.8 tek onda kada bude spreman da radi out of box odnosno kako svi očekuju.

Nakon objavljivanja pomenute verzije fokus razvoja će se prebaciti na dublju intergraciju GEGL-a — nove nedestruktivnog jezgra za procesiranje slika. Rezultati ovog rada će biti aktiviranje mnogim mogućnosti i opcija koje se smatraju kritičnim za korišćenje GIMP-a u profesionalnom okruženju što je deo vizije u razvoju aplikacije. Ovo će porestavljati veliki posao za koji trenutno nema dovoljno programera, bar ne dovoljno da bi se promene desile brzo.

Ukoliko neko želi da se pridruži razvojnom timu i ubrza stvari, može se priključiti gimp-developer mailing listi i/ili IRC kanala da bi videli kako najbolje možete doprineti.

gimp.org