Upustvo za instalaciju MDK 9.1 – pdf format

Podeli preko

Radi se o novoj verziji zvani?nog upustva za instalaciju Mandrake
Linux-a na 24 stranice. I ovog puta je prevod na ?irilicu uradio Stale
koje je takođe napravio i dodatne izmene. Novo je i to da je sada
UPUSTVO ZA INSTALACIJU dostupno u pdf formatu tako
da je sada ?itljivo u orginalu iz svih operativnih sistema. RAniji
fajlovi o obliku *.zip arhive pisani u Arial fontu (?irili?ni i
latini?ni prevod) u OpenOffice formatu (oowriter) su takođe dostupni OVDE
Zahvaljujemo se Staletu, i pozivamo i druge da nam na sli?an na?in
pomognu.