U pripremi MySQL 5.0 i PostgreSQL 8.0

Подели преко

MySQL AB koji je krator Open Source baze podataka je
najavio

verziju 5.0 svog veoma popularnog i opšte priva?enog menadžment sistema
za baze podataka u prva tri meseca 2005 godine nakon što proÄ‘e alfa
testiranja. TakoÄ‘e, nakon 4 nedelje rada na ispravkama grešaka i
unapređenju dokumantacije PostgreSQL.org je objavio 5 Betu 8.0.0.
verzije. Nadamo se da ?e i PostgreSQL 8.0.0 Final ubrzo ugledati
svetlost dana