Parted Magic 6.0

Подели преко

Kreator Parted Magic-a Patrick Verner objavio je Parted Magic 6.0

Parted Magic 6.0 je live CD, osnovna namjena mu je rad sa Hard Disk-ovima i particijama: Move, copy, create, delete, expand & shrink.
Osim toga, posjeduje i: Partition Image, TestDisk, fdisk, sfdisk, dd, ddrescue, itd.

Moguće ga je besplatno download-ovati i narezati na cd ili ga postaviti na usb flash drive. Nakon toga moguće je u live modu pokrenuti ga i koristiti.

Glavna unapređenja u Parted Magic 6.0 uključuju: LVM 2.02.84, util-linux 2.19, Linux kernel 2.6.38.2, udev 165, glibc 2.13, xfsprogs 3.1.4, BusyBox 1.18.4, Memtest86 4.20, NTFS-3G 2011.4.12…

http://partedmagic.com/doku.php