Par trikova – Mandrake Linux 8.2

Подели преко

– Instaliranje Windows fontova preko Drak fonta
– Neispravan "CheckInstall" RPM
– Uklonite startni "Bootup" ekran
– Shift-Insert više ne radi u konzoli (KDE3)

Instaliranje Windows Fontova preko Drak Fonta

Problem:

Iako ste instalirali fontove iz fonts diretorijuma vašeg MS Windows-a, programi ili ih ne vide ili se čudno ponašaju kada ih koristite.

Razlog:

Fontovi su instalirani sa progrešnim dozvolama (permissions) i 'fonts.dir' fajl je prazan.

Rešenje:

Otvorite terminal i otiđite u direktorijum sa fontovima (kao 'root'):

cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/drakfont/ttf/

Pokrenite:

chmod 644 *.ttf

kao i

mkfontdir

Restartujte font server sa naredbom

service xfs restart

na vrh

Neispravan 'CheckInstall' RPM

Problem:

Pokretanje 'checkinstall' neuspeva i pojavljuje se poruka: script not installed

Razlog:

loše kreiran paket.

Rešenje:

RPM sa CheckInstall web sajta radi kako treba.

na vrh

Uklonite Startni (Bootup) Ekran

Problem:

Ne sviđa vam se novi startni ekran.

Rešenje:

Uklonite nasrtljivca kao 'root' sa komandom:

urpme bootsplash

na vrh

Shift-Insert više ne radi u konzoli (KDE3)

Problem:

Više ne možete da ubacite tekst iz druge aplikacije u konzolu korištenjem tastera.

Razlog:

Ovo nije bag, već opcija :-). Standardna "shortcut" kombinacija tastera za ubacivanje iz sistemskog clipboard-a se promenila i sada je .

Rešenje:

Da bi mogli da koristite stari raspored tastera morate izmeniti '/opt/kde3/share/apps/konsole/linux.keytab'. Promenite

key Insert+Shift -Control : emitClipboard
key Insert+Shift +Control : emitSelection

u

key Insert+Shift +Control : emitClipboard
key Insert+Shift -Control : emitSelection

na vrh

USB Ulazni uređaji se blokiraju prilikom instalacije

Problem:

Tokom instalacije, USB ulazni uređaji (miš, tasatura) iznenada prestaju da rade (obično tokom ili nakon instalacije paketa).

Razlog:

NIje poznat, verovatno se radi o problemu u instalacionom kernelu (ovi uređaji obično rade sasvim dobro nakon instalacije).

Rešenje:

Koristi USB-to-PS/2 adapter tokom instalacije.

na vrh

Izvor: MUO 2002 god