Novell Desktop Linux uskoro

Подели преко

Novell planira
da objavi
svoj prvi Linux desktop koji ?e ponuditi tehnologiju iz
SuSE Linuxa zajedno sa Novell-ovom sopstvenom. On ?e predstavljati
kombinaciju zašti?enog i open source softvera u jednom
“enterprise-ready” desktop operativnom sistemu koji ?e niskom cenom
predstavljati alternativu za ve?inu orgranizacija i firmi. Na
prezentaciji…… je prikazano kako sistem radi sa third party aplikacijama kao što
su OpenOffice i Microsoft Office !
Novell takođe izbacuje ve?i broj proizvoda za Linux a takođe razvija i
serverski Linux operativni sistem pod imenom Open
Enterprise Server, koji ?e kombinovbati NetWare 7 i SuSE Linux
Enterprise Server 9 sa poznatim softverom za konfigurasanje. Novell ?e
zapo?eti testiranje ovog proizvoda po?etkom novembra a beta verzije ?e
biti public izdanja tj. svako ?e mo?i da ih proba