Mandrake Linux 8.2 paketi za ažuriranje (update)

Подели преко

Nekoliko paketa je ažurirano sa ispravljenim bagovima i greškama Tu su: jmcce, nss_ldap, Xtart, draktools kao i cdrecord/xcdroast,
pax, eroaster, mutt, ghostscript, printer drivers, …
Detaljnija objašnjenja možete naći dalje u tekstu.
Za ažuriranje možete koristiti MandrakeUpdate opciju ili možete i ručno da instalirate pakete
sa linka http://www.mandrakesecure.net/en/ftp.php

Nekoliko paketa je ispravljeno od bagova i grešaka a koji se nalaze u Mandrake Linux 8.2 . To su:
jmcce: jmcce paket je greškom izbačen iz ML 8.2 Download verzije.

e2fsprogs: Nova verzija ispravlja greške u e2fsck kodu, a ismounted kod proverava swap uređaj.

nss_ldap: Pretdhodni paket nije prikazivao listu suplementarnih grupa u kojima je korisnik član. Ovaj novi paket sada ima
ugraÄ‘enu podršku za ids-uid RFC2307bis.

Xtart: Objavljeni Xtart paket koristi stari metod zainiciranje X -ova koji ne obežbeđuje kompletno okruženje za consolehelper; kao rezultat bilo koja aplikacija, kao što je Mandrake Kontrolni Centar, koja zateva consolehelper za pristup root ovlašćenjima ne može da se startuje.

drakxtools: Postojali su rayni problemi sa printerdrake i HP Multi-funkcionalnim uređajima. Ovo izdanje ispravlja sve greške

Ažurirani (Updated) paketi:

Treba da ažurirate sledeće pakete:

Mandrake Linux 8.2:

fdcfb20ee5bb43906ce21d03360183c7 8.2/RPMS/Xtart-1.1-2.1mdk.i586.rpm
   0041a2a4a380a043f6f78ab78ff7447b 8.2/RPMS/aspell-da-1.4.21-1mdk.i586.rpm
   a71bfbd2f905dda53f6acbeaaa857f99 8.2/RPMS/drakxtools-1.1.7-98.1mdk.i586.rpm
   115ee432de480e0bc2f301e8b14ee626 8.2/RPMS/drakxtools-http-1.1.7-98.1mdk.i586.rpm
   22dbee0ad124df72f04807ee0708347f 8.2/RPMS/drakxtools-newt-1.1.7-98.1mdk.i586.rpm
   253780af866608d2d126b99d16989c38 8.2/RPMS/e2fsprogs-1.27-1.1mdk.i586.rpm
   b1b318e282d670037d3ff175fdf0eb7f 8.2/RPMS/jmcce-1.3-10mdk.i586.rpm
   ce2afa09dbdef781b8da227742fc6624 8.2/RPMS/kde-i18n-da-2.2.2-2mdk.noarch.rpm
   14e20cc1ac15b827fb7e7d72fb79af62 8.2/RPMS/kde-i18n-sl-2.2.2-1mdk.noarch.rpm
   de26d383355f040bc8b1ade4db7a3005 8.2/RPMS/libext2fs2-1.27-1.1mdk.i586.rpm
   0459320945a795c638ee3f484b89e594 8.2/RPMS/libext2fs2-devel-1.27-1.1mdk.i586.rpm
   6dc393325ea9b982e24761cbae760db4 8.2/RPMS/nss_ldap-173-2.1mdk.i586.rpm
   d79cb75acecc91c40e81a61173e857ad 8.2/SRPMS/Xtart-1.1-2.1mdk.src.rpm
   798414049f4475c38a01fb3303bd5bae 8.2/SRPMS/aspell-da-1.4.21-1mdk.src.rpm
   50636c8316f929c3da07fcb8a8bf1f89 8.2/SRPMS/drakxtools-1.1.7-98.1mdk.src.rpm
   7aa20199787545344754372ce5d3a26c 8.2/SRPMS/e2fsprogs-1.27-1.1mdk.src.rpm
   bb9a2dd24675bd424dfa7b85e5fa70e3 8.2/SRPMS/jmcce-1.3-10mdk.src.rpm
   ed3e7148019726e5e02f97e5d3fbee25 8.2/SRPMS/kde-i18n-da-2.2.2-2mdk.src.rpm
   1c87f5c0b40450821b8c6378b3ff7469 8.2/SRPMS/kde-i18n-sl-2.2.2-1mdk.src.rpm
   8f5ca4f81321e35ce3e7799aa3de44fe 8.2/SRPMS/nss_ldap-173-2.1mdk.src.rpm
   

Ažuriranje:

Za automatsko ažuriranje koristite MandrakeUpdate.

Ukoliko želite da to obavite ručno, skinite ažurirane pakete sa jednog od FTP server mirora i ažurirajte ih pomoću "rpm -Fvh *.rpm" komade u konzoli.

Verifikacija:

Pre nego instaliratenove pakete nije loše proverite njihov integritet. To možete uraditi pomoću ove komade:

rpm --checksig package.rpm
   

Možete skinuti GPG javni ključ? Mandrake Linux Security Tima da bi proverili GPG potpis svakog RPM paketa.

Ukoliko koristite MandrakeUpdate, verifikacija md5 checksum i GPG potpisa se izvodi automatski.