Gentoo LiveCD i grafi?ki instaler u verziji 2005.0

Подели преко

BRANKKO piše: „Slede?a verzija Gentoo Linux-a bi trebala da se
pojavi u feruaru 2005 godine ali ?e ovaj put biti dopunjena i sa LiveCD
verzijom koja ?e omogu?iti svima da probaju Gentoo bez potrebe za
instalacijom. Live verzija ?e biti dostupna za x86 i AMD64 platforme i
bi?e „veoma sli?na“ Knoppixu. Chris Gianelloni, jedan od ode?ih ljudi u
Gentoo-u kaže da ve? postoji Live CD koji je potpuno funkcionalan ali
je on usvtari instalacioni CD za klasi?nu Gentoo instalaciju. „

Nova verzija Gentoo-a, 2005.0, ?e sadržati grafi?ki instaler koji ?e
omogu?iti korisnicima automatsku instalaciju Gentoo i na više mašina.
Više o ovome na linku http://news.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0,39020390,39175014,00.htm