Mandrake alati u text modu (konzoli)?

Pa naravno ;-). Skoro sve konfiguracione alate možete pokrenuti u konzoli, pa čak i one koji se tiču podešavanja X Window sistema. Ovo je naročito važno za korisnike koji često rade u text modu zato što im to odgovara (neko je spomenuo sistem administratore !?) ili su primorani jer zbog slabih mašina nemogu da koriste X okruženje 🙁
Sledeći Mandrake Linux alati se mogu koristiti u tekstualnom modu (konzoli):

fetchmail – sigurnosna ispravka

Otkriven je problem u verzijama pre 5.9.10
koji se ticao prijema pošte sa IMAP servera. Fetchmail klijent alocira trag
radi smeštanja veličine poruka koje će kasnije primiti.
Ovaj trag se određuje na osnovu broja poruka koji je prijavljen
od strane servera, tako da fetchmailne će proveravati da li je
taj broj poruka preveliki. Ovo može dovesti do toga da sa neproverni server
može navesti fetchmail da upisuje podatke van dozovoljenih granica.

Ximian GNOME za Mandrake 8.2

"Ximian" je kompanija koja nudi komercijalni softver & servise i proizvodi
prilagođenu verziju popularnog GNOME desktop-a — "The Ximian
Desktop". Svi oni koji su zainteresovani za ažuriranje svojih Mandrake sistema
sa Ximian GNOME treba da znaju da download može da potraje
(i do 200MB), kao i to da on u potpunosti menja standardni GNOME desktop.