Mandrake i softverski RAID

Kao što možda ve? znate, DrakX,
grafi?ki instalacioni program za Mandrake Linux poseduje veoma mo?an program
za particioniranje hard diskova. On ve? podržava široki spektar journaling faj
sistema (reiserfs, ext3, xfs, jfs), Linux softverski RAID, LVM, promenu veli?ine
Windows particija… pa ipak jedna važna stvar nedostaje: detekcija postoje?eg
softverskog RAID-a. Sada je i to rešeno.

Novi Sistem za Backup

New Quantum SuperLoader™ Offers Enterprise-class Features

The Quantum SuperLoader revolutionizes autoloader technology with unprecedented enterprise-class features and fits into 2U of a standard 19-inch rack. It is available with an SDLT 220 drive for the most advanced, highest performing tape technology, or with a DLT1 drive for value without compromise.

Only the SuperLoader boasts the unique 8+1 and 16+1 cartridge configuration for its two magazines, allowing the insertion of an additional cartridge to a fully populated system. And the SuperLoader’s mail slot lets you insert or remove a cartridge at any time, without interruption.

Kernel 2.2 i 2.4 – sigurnosna ispravka

Više bagova u Linux kernelima 2.2 i 2.4 je otkriveno i ispravljeno.
Otkriven je problem u CIPE (VPN tunnel) implementaciji Linux kernela
tako da (namerno)loše kreiran paket može dovesti do pada sistema. Ovaj bag
se javio u kernelu pa tako može uticati na sve Linux distribucije.
Andrew Griffiths je otkrio ovu grešku koja može dozvoliti remote mašinama
da pro?itaju random memoriju. Ovaj bag se može javiti na verzijama kernela
pre v2.4.0-test6 i 2.2.18; svi Mandrake Linux 2.4 kerneli su otporni

Još jedan problem je otkriven od strane Linux Netfilter tima u komponenti

Mozilla 1.0 (Netscape 7.0)

U ovom tekstu je opisan postupak podešavanja Mozille (i onih koje ne možete
direktno podesiti iz same Mozille) , nove funkcije,podešavanje iz komandne
linije, instalacija i podešavanje skinova (tema), nove mogu?nosti pretraživanja
sa mišem i tastaturom. Ovde možete prona?i i najbolje plugine za Mozillu
sa
kra?im opisom kao i postupkom instalacije.
Dat je i spisak Web browsera koji su bazirani na Mozilli (Netscape, Galeon,…)