GNU fileutils – sigurnosna ispravka

Wojčeh Purcinski je objavio da pod određenim uslovima u nekim programima
GNU fileutils paketa može doći d greške koja može prouzrokovati  da root izbriše celi
fajl sistem.  Ovo greška se jedino manifestuje u verzijama  4.1 stable i 4.1.6 development
jer su autori ispravili greške u najnovijoj development verziji.
Paket možete da ažurirate automatski koristeći MandrakeUpdate opciju kada ste povezani na Internet ili
to uraditi ručno tako što ćete skinuti potrebne pakete sa adrese  http://www.mandrakesecure.net/en/ftp.php
i sami ih instalirati pomoću komande "rpm -Fvh *.rpm"

Mandrake Linux 8.2 paketi za ažuriranje (update)

Nekoliko paketa je ažurirano sa ispravljenim bagovima i greškama Tu su: jmcce, nss_ldap, Xtart, draktools kao i cdrecord/xcdroast,
pax, eroaster, mutt, ghostscript, printer drivers, …
Detaljnija objašnjenja možete naći dalje u tekstu.
Za ažuriranje možete koristiti MandrakeUpdate opciju ili možete i ručno da instalirate pakete
sa linka http://www.mandrakesecure.net/en/ftp.php

Mandrake i KDE 3.0

KDE 3.0 je objavljen 2 Aprila 2002. Programeri iz MandrakeSoft-a su postavili nove KDE 3.0 pakete na KDE FTP server (ftp.kde.org i mirori)
za Mandrake-Linux verzije 8.0, 8.1 i 8.2.Ovi paketi su predviđeni za uporedo
korišćenje sa KDE 2.2.2, što čini mogućim korišćenje KDE 2.2.2 aplikacija iako one još uvek nisu
portovane (prilagođene) za KDE 3.0. Iz ovog razloga, KDE 3 paketi se sami instaliraju u /opt/kde3.