kdm – sigurnosna ispravka

Ugrožene verzije: 7.1, 7.2, 8.0. Problem je otkriven sa default konfiguraciji kdm
dispej menađera u Mandrake Linux-u. Po default-u, on omogućava XDMCP
konekcije sa bilo kog hosta, što može biti zloupotrebljeno.Rešenje…