Par trikova – Mandrake Linux 8.2

– Instaliranje Windows fontova preko Drak fonta
– Neispravan "CheckInstall" RPM
– Uklonite startni "Bootup" ekran
– Shift-Insert više ne radi u konzoli (KDE3)

Ximian GNOME za Mandrake 8.2

"Ximian" je kompanija koja nudi komercijalni softver & servise i proizvodi
prilagođenu verziju popularnog GNOME desktop-a — "The Ximian
Desktop". Svi oni koji su zainteresovani za ažuriranje svojih Mandrake sistema
sa Ximian GNOME treba da znaju da download može da potraje
(i do 200MB), kao i to da on u potpunosti menja standardni GNOME desktop.

Webmin – sigurnosna ispravka

Greška postoji u svim verzijama Webmin-a sve do 0.970 koja
omogućava napadačima sa mreže da se uloguju u Webmin kao bilo koji korisnik. Svi korisnici Webmin-a bi trebali obavezno da instaliraju ovu novu verziju. Instalaciju možete obaviti preko MandrakeUpdate opcije.

tcpdump – sigurnosna ispravka

Nekoliko buffer overflow problema je pronađeno u tcpdump paketu koji razvijaju FreeBSD developeri i to u verzijama koje prethode verziji 3.5. Međutim,novija verzije tcpdump, uključujući i 3.6.2, su takođe ranjive na još jedan buffer overflow u AFS RPC decoding funkcijama, što je otkrio Nik Kliton. Novu verziju možete instalirati pomoću MandrakeUpdate opcije.

GNU fileutils – sigurnosna ispravka

Wojčeh Purcinski je objavio da pod određenim uslovima u nekim programima
GNU fileutils paketa može doći d greške koja može prouzrokovati  da root izbriše celi
fajl sistem.  Ovo greška se jedino manifestuje u verzijama  4.1 stable i 4.1.6 development
jer su autori ispravili greške u najnovijoj development verziji.
Paket možete da ažurirate automatski koristeći MandrakeUpdate opciju kada ste povezani na Internet ili
to uraditi ručno tako što ćete skinuti potrebne pakete sa adrese  http://www.mandrakesecure.net/en/ftp.php
i sami ih instalirati pomoću komande "rpm -Fvh *.rpm"