Debian: GNU/Hurd K7 i novi Debian Installer

Подели преко

F.?arls je objavio izlazak u javnost nove K7 serije Debian GNU/Hurd
sistema. Glavna karakteristika, bar po re?ima autora, jeste
kvalitet. Ova verzija koristi XFree86-4.3 što bi napokon trebalo da
poboljša podršku za grafi?ke kartice. Ova verzija je dostupna na 4 CDa
a postoji i mini-install disk. Po najavi autora Debian Hurd K7 ?e biti
dostupan i na DVDu. Naravno, mi ?emo se potruditi da u najskorijem
veremenu postavimo ovu distribuciju u CD market.
Za Debian-e zasnovane na Linux kernelu: Debian je objavio i rc2
verziju svog novog Debian Installer-a koji sadrži zaista dosta
novina a jedna od upešatljivih je i ta da ?e instalacija Debian-a mo?i
da se obavisa samo 24 MB RAMa. Evo spiska osnovnih poboljšanja:

 • Podrška za automatsku instalaciju preko debconf
  baze podataka
  .
 • Online resizing NTFS fajl sistema (particija).
 • Podrška za pokretanje (booting) preko LVM.
 • Podrška za pokretanje sa software RAID 1 (eksperimentalno).
 • Software RAID 5.
 • 2.4.27 i 2.6.8.1 kerneli.
 • Podrška za veliki broj dodatnih hardverskih komponenti.
 • Ispravke svih greški iz rc1.
 • <>
  Instalacija je mogu?a sa samo 24 mb memorije.<><>
  <>.