Za rad sa tekstom na Linux-u koristim:

KWord
3% (16 glasova)
OOWriter
38% (192 glasa)
AbiWord
14% (69 glasova)
Gedit
7% (37 glasova)
MS Word + emulator
18% (93 glasa)
Emacs
2% (9 glasova)
Vi(m)
6% (1 glas)
neki drugi konzolni editor
2% (11 glasova)
neki drugi grafički editor
1% (7 glasova)
NEdit
0% (1 glas)
Kate
6% (1 glas)
Ne radim sa tekstom
1% (7 glasova)
Ukupno glasova: 504
shadow