Za nastavnike i profesore informatike

Slika korisnika kmilos

Praktično istraživanje softvera otvorenog koda:

http://teachingopensource.org/text

0
shadow