problem pri kompajliranju MadWifi drajvera

7 odgovora [Poslednji unos]
enkidu
Slika korisnika enkidu
Offline
User
Član od: 08/05/2009

Prvo, pozdrav i srećni praznici svima Smile

Ovih dana se nešto mučim sa wireless-om, s tim da ovaj problem ne potpada striktno pod wireless ali postavljam ovde za slučaj da diskusija krene.

Pokušavam da uklopim Mint 9 (kernel 2.6.32-...), TP-Linkovu TL-WN551G karticu (Atheros 5212 ili 5213 čipset) i madwifi-0.9.4-current.tar.z sa http://madwifi-project.org/ (paket je od 23.12.2010). Koliko god sam čitao uputstva, sve bi ovo trebalo da pasuje. Kernel i gcc se uklapaju, instalirao sam build-essentials, kernel-hedere - pa opet make ne prolazi. Pretpostavljam da negde grešim konceptualno, pa ako neko može na osnovu ispisa da provali šta nedostaje bio bih mu zahvalan.

(Izvinjavam se zbog nespretnog formatiranja, ne uspevam da formatiram kao neprelomljeni blok koda)

enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223 $ ls -lk
total 108
drwxr-xr-x 2 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 ath
drwxr-xr-x 2 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 ath_hal
drwxr-xr-x 6 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 ath_rate
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 1 2006-07-14 07:15 BuildCaps.inc
drwxr-xr-x 2 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 contrib
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 3 2005-10-31 21:12 COPYRIGHT
drwxr-xr-x 3 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 hal
drwxr-xr-x 3 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 include
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 8 2009-05-28 15:42 INSTALL
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 1 2010-01-09 09:47 kernelversion.c
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 6 2010-01-25 23:50 Makefile
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 7 2008-09-03 00:20 Makefile.inc
drwxr-xr-x 2 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 net80211
drwxr-xr-x 4 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 patches
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 15 2009-05-28 15:42 README
drwxr-xr-x 5 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 regression
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 3 2010-01-26 00:00 release.h
drwxr-xr-x 2 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 scripts
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 1 2010-12-23 02:40 SNAPSHOT
-rw-r--r-- 1 enkidu enkidu 4 2009-05-28 15:42 THANKS
drwxr-xr-x 3 enkidu enkidu 4 2010-12-23 02:40 tools
enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223 $ sudo make
[sudo] password for enkidu:
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.32-21-generic/build SUBDIRS=/home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-21-generic'
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath/if_ath.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath/if_ath_pci.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath/ath_pci.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/ah_os.o
HOSTCC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/uudecode
UUDECODE /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/i386-elf.bin
UNMANGLE /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/i386-elf.hal.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/ath_hal.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/amrr/amrr.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/amrr/ath_rate_amrr.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/minstrel/minstrel.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/minstrel/ath_rate_minstrel.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/onoe/onoe.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/onoe/ath_rate_onoe.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/sample/sample.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/sample/ath_rate_sample.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/if_media.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_beacon.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_crypto.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_crypto_none.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_input.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_node.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_output.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_power.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_proto.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_scan.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_wireless.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_linux.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_monitor.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_rate.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_acl.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_crypto_ccmp.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_scan_ap.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_scan_sta.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_crypto_tkip.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_crypto_wep.o
CC [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/ieee80211_xauth.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_wep.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_tkip.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_ccmp.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_acl.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_xauth.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_sta.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_ap.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 14 modules
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath/ath_pci.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath/ath_pci.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/ath_hal.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_hal/ath_hal.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/amrr/ath_rate_amrr.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/amrr/ath_rate_amrr.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/minstrel/ath_rate_minstrel.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/minstrel/ath_rate_minstrel.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/onoe/ath_rate_onoe.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/onoe/ath_rate_onoe.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/sample/ath_rate_sample.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath_rate/sample/ath_rate_sample.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_acl.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_acl.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_ccmp.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_ccmp.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_ap.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_ap.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_sta.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_scan_sta.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_tkip.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_tkip.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_wep.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_wep.ko
CC /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_xauth.mod.o
LD [M] /home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/net80211/wlan_xauth.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-21-generic'
make -C ./tools all || exit 1
make[1]: Entering directory `/home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/tools'
gcc -o athstats -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. -I../ath athstats.c
athstats.c: In function 'main':
athstats.c:285: warning: format not a string literal and no format arguments
athstats.c:287: warning: format not a string literal and no format arguments
athstats.c:307: warning: format not a string literal and no format arguments
athstats.c:309: warning: format not a string literal and no format arguments
athstats.c:344: warning: format not a string literal and no format arguments
gcc -o 80211stats -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. 80211stats.c
80211stats.c: In function 'main':
80211stats.c:290: warning: format not a string literal and no format arguments
gcc -o athkey -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. athkey.c
gcc -o athchans -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. athchans.c
gcc -o athctrl -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. athctrl.c
gcc -o athdebug -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. athdebug.c
gcc -o 80211debug -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. 80211debug.c
gcc -o wlanconfig -g -O2 -Wall -I. -I../hal -I.. wlanconfig.c
wlanconfig.c: In function 'if_find_unit':
wlanconfig.c:297: warning: ignoring return value of 'fgets', declared with attribute warn_unused_result
wlanconfig.c: In function 'list_keys':
wlanconfig.c:830: warning: ignoring return value of 'system', declared with attribute warn_unused_result
wlanconfig.c: In function 'ieee80211_status':
wlanconfig.c:946: warning: ignoring return value of 'system', declared with attribute warn_unused_result
make[1]: Leaving directory `/home/enkidu/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/tools'
enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223 $ modprobe ath_pci
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/ndiswrapper, it will be ignored in a future release.
FATAL: Module ath_pci not found.
enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223 $ cd ath
enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath $ sudo modprobe ath_pci
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/ndiswrapper, it will be ignored in a future release.
FATAL: Module ath_pci not found.
enkidu@hacienda ~/madwifi/madwifi-0.9.4-r4133-20101223/ath $

0
dukenukem_4d
Slika korisnika dukenukem_4d
Offline
User
Član od: 02/07/2007

da li možeš postaviti ispis od
dmesg
lsmod
lspci

Quest
Laughing out loud

pa potom u koraku nedostaje
sudo make install
ali nisam siguran da li je kartica već grabnuta
od strane nekog postojećeg drajvera

__________________

ADSL 1024 Slackware Srbija?Psy linux> Notorrni_modem ali se teže instalira od oootranslit ња ња

enkidu
Slika korisnika enkidu
Offline
User
Član od: 08/05/2009

Evo idu:

dukenukem_4d
Slika korisnika dukenukem_4d
Offline
User
Član od: 02/07/2007

ath5k 121792 0
mac80211 204922 1 ath5k
ath 7611 1 ath5k

već je ta kartica preko kernelskog drajvera ath5k
lockovana.

šta ono treba da se radi ,da se stavi u blacklist Quest

jel stvarno ne ide preko tog već postojećeg drajvera ?
ne znam kako se tačno utvrdi za wifi Laughing out loud a stoji i to da kernelski drajveri ne rade uvek

__________________

ADSL 1024 Slackware Srbija?Psy linux> Notorrni_modem ali se teže instalira od oootranslit ња ња

enkidu
Slika korisnika enkidu
Offline
User
Član od: 08/05/2009

dukenukem_4d wrote:
ath5k 121792 0
mac80211 204922 1 ath5k
ath 7611 1 ath5k

već je ta kartica preko kernelskog drajvera ath5k
lockovana.

šta ono treba da se radi ,da se stavi u blacklist Quest

jel stvarno ne ide preko tog već postojećeg drajvera ?
ne znam kako se tačno utvrdi za wifi Laughing out loud a stoji i to da kernelski drajveri ne rade uvek

Hmmmm.... na OpenSUSE-tu, na drugoj mašini, identična kartica radi pod ath5k, i to OTB. Ovde je tu nešto škripalo, ne sećam se detalja, pa sam pogledao MadWifi sajt i našao drajver nedelju dana star - pa reko' valjda odgovara...

Ništa, idem od početka. Ako ne uspem sa ath5k onda ide blacklist i idem na madwifi. Javiću rezultate.

I, hvala majstore Smile

dukenukem_4d
Slika korisnika dukenukem_4d
Offline
User
Član od: 02/07/2007

moguće da mu fali neki firmverski fajl

oni su u /lib/firmware ali ne vidim da ih imam ni ja za ath wifi

__________________

ADSL 1024 Slackware Srbija?Psy linux> Notorrni_modem ali se teže instalira od oootranslit ња ња

enkidu
Slika korisnika enkidu
Offline
User
Član od: 08/05/2009

Uh, ovvvaaj... ne fali mu. Ni firmverski ni inače (ovde smajli za "pokrio se ušima") - ne znam da li u trenutku kad sam je ubacio mreža nije radila ili, verovatnije, nisam ni probao, uglavnom - i na Mintu radi sama od sebe. Prošla nije, s njom sam probao i ndiswrapper i kompajliranje i po inerciji nastavio tako i po zameni kartice. Valjda. Bilo kako bilo,...

... hvala na trudu Smile

Evo da rekapituliram, možda nekom bude od koristi:

kartica je TP-Link WN551G, sa Atheros čipsetom
kernel drajver je ath5k
radi sama od sebe na OpenSUSE 11.3 i LinuxMint9

za slučaj problema ili starije distroe, korisna adresa:

http://madwifi-project.org/

Marel
Slika korisnika Marel
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Ne moze da se ucita neinstaliran modul sa modprobe, samo sa insmod.