Gnome3, Unity, laptop's brightness

Slika korisnika LINUSER

Gnome 2 je omogućavalo (Power Management) da podesite početnu osvetljenost monitora na veličinu koja vam odgovara. Gnome 3 i Unity to ne omogućavaju. Neki korisnici se žale na suviše malu, a neki na maksimalnu osvetljenost displeja posle podizanja sistema.

Da bi se to rešilo potrebno je instalirati xbacklight, a zatim iz menija (Ubuntu 12.04 - Gnome 3, Unity) izabrati Startup Applications > Add:
Name:  Xbacklight
Command: xbacklight -set x
Comment: Brightness x

gde umesto x treba staviti neki broj od 0 do 100 (0 -minimalna osvetljenost, 100 -maksimalna).

Ako u meniju ne postoje Startup Applications potrebno je pomenute aplikacije pokrenuti iz komandne linije (Gnome 3 - Fedora 17, Mageia 2,..):
gnome-session-properties

0
shadow