Evo i OpenOffice.org-a 3.3

Bez odgovora
tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Eh, ta konkurencija... možda nešto i dobro ispadne iz svega ovoga...open_office_logo.jpg
...samo dva dana po objavljivanju LibreOffice-a, sada već priznatog forka OO-a, i stariji bata je došao do finalizacije OpenOffice.org 3.3.

Ukratko:

Novi sistem za upravljanje Custom opcijama

Novi sistem za upravljanje Custom opcijama omogućava korisnicima OpenOffice.org-a da definišu bilo koji broj opcija za dokumente kao name/value parove u File > Properties dijalogu. U verziji 3.3 je moguće definisati DateTime vrednosti kao i vrednosti koje sadrže vreme trajanja.

Ugrađeni standardni PDF fontovi

U prethodnim verzijama, standardni PDF fontovi (Times, Helvetica, Courier, Symbol i ZapfDingbats) su bili uključeni samu u rezultujućim PDF-ovima kada je fajl bio PDF/A tipa, jer je to zahtevao PDF/A standard. U verziji 3.3, se može opciono ugraditi ovi fontovi u sve PDF fajlove kreirane u OpenOffice.org-u radi što bolje tačnosti prikaza u PDF preglednicima.

Nova Narrow familija fontova

Oracle je dodelio narrow familiju fontova u slobodnu i open source Liberation font familiju. Kako su metrički kompatibilni sa Arial Narrow fontom, koji se često koristi na Microsoft Windows sistemima, ovi fontovi sada kompletiraju Liberation familiju fontova i donose kompatibilnost na svim platformama.

Unapređena zaštita dokumenta u Writer-u i Calc-u

Najnovija verzija OpenOffice.org-a je dostupna za download. Nove mogućnosti su prikazane do detalja u Feature Overview. Tehničke Napomene o izdanju su takođe dostupne.
Još novih opcija

Download (dostupne verzije na srpskom)

Treba imati na umu da je razvoj verzije 3.3 bio u odmakloj fazi u trenutku forkovanja LibreOffice-a pa je logično da dobar deo novih mogućnosti OO i LO dele zajedno.

LibreOffice 3.3

0