Da li bi učestvovali u radu ili pomogli NVO "Linuxo" ?

Ne, nisam zainteresovan
4% (3 glasa)
Da, u projekima lokalizacije GNU/GPL softvera na srpski jezik
10% (8 glasova)
Da, u projektu domaće GNU/Linux distribucije
28% (22 glasa)
Da, u organizovanju predavanja i skupova
12% (9 glasova)
Da, učestvovao bih u radu na linuxo.org sajtu
24% (19 glasova)
Da, prevodio bih ili pisao HOWTO dokumentaciju
14% (11 glasova)
Da, pomogao bih ustupanjem prostorija, nenovčanim donacijama
3% (2 glasa)
Da, pomogao bih novčanom donacijom
5% (4 glasa)
Ne, ali bih pomogao novčanom ili drugom donacijom
0% (0 glasova)
Ukupno glasova: 78
shadow